Công trình: Văn phòng

Hạng mục: Thiết kế thi công nội thất văn phòng

Địa điểm: Tầng 6 – 36 Hoàng Cầu – Hà Nội

Diện tích: 150m2